Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για τις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε., το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών -Ι.Α.Α και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας –Ε.Π.Α.Ψ.Υ.,  στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ’ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο ¨ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. – Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» (MIS 377319) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», προβαίνουν στην πρόσληψη 17 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 24 μηνών για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
Η κατάθεση των αιτήσεων έληξε την Τετάρτη 12/12/2012. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τα αποτελέσματα μοριοδότησης ανά Κοινωνική Δομή σε μορφή pdf ταξινομημένα βάσει Αριθμού Πρωτοκόλλου:
Άσκηση Ένστασης
Κατά των Πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την Πέμπτη 31/01/2013 και λήγει την Δευτέρα 04/02/2013.  
                           
Υποβολή Φακέλου Ένστασης-Πληροφορίες
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως με αιτιολογημένη επιστολή σε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ φάκελο για κάθε Κοινωνική Δομή και κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 στο:
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΟΡΕΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε
 Ζαν Μωρεάς 20 - Χαλάνδρι,  3ος όροφος , τηλ: 210-6899580
(για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίων) 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μπενιζέλου 4 & Απόλλωνος – Αθήνα, τηλ: 2130174100
 (για το Κοινωνικό Φαρμακείο)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)
Γράμμου 61-63 – Μαρούσι, τηλ: 210- 8059920
 (για το Γραφείο Διαμεσολάβησης)
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα των παραπάνω φορέων.
Δημοσιότητα
Οι Πίνακες είναι αναρτημένοι στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  των φορέων:
ΠΟΡΕΙΑ ( http://www.poreia.org/ ), I.A.A ( http://www.iaath.gr/ ), Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (http://www.epapsy.gr/ ) καθώς και του Δήμου Χαλανδρίου (http://www.halandri.gr/ ).

Η ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης αρχίζει την  Πέμπτη 31/01/2013 και λήγει την Δευτέρα 04/02/2013.               
                             
Ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Προσληφθέντων
Ο Τελικός Πίνακας Προσληφθέντων θα αναρτηθεί αμέσως μετά τη λήξη της διαδικασίας ελέγχου των υποβληθέντων ενστάσεων.  
   Ημερομηνία, 31/01/2013
ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ι.Α.Α.,
π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Α.Ψ.Υ.,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 
                                                                                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου