Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προσληφθέντων για τις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

                                                              


                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
 
                         ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΤο Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας – ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε., το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών -Ι.Α.Α και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας –Ε.Π.Α.Ψ.Υ.  στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ’ αριθ>: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο ¨ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. – Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλανδρίου» (MIS 377319) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», προβαίνουν στην πρόσληψη 17 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 24 μηνών για απασχόληση σε Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τον Τελικό Πίνακα Προσληφθέντων σε μορφή pdf ταξινομημένα ανά Κοινωνική Δομή και κωδικό θέσης:
Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 
Εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης, οι προσληφθέντες να προσέλθουν με συμπληρωμένη
Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής ή (Κατέβάστε την Δήλωση αποδοχής)
Μη Αποδοχής(Κατεβάστε την δήλωση μη αποδοχής) της θέσης εργασίας στο:  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΟΡΕΙΑΣ Α.Μ.Κ.Ε
 Ζαν Μωρεάς 20 - Χαλάνδρι,  3ος όροφος , τηλ: 210-6899580
(για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίων)   
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μπενιζέλου 4 & Απόλλωνος – Αθήνα, τηλ: 2130174100
 (για το Κοινωνικό Φαρμακείο) 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)
Γράμμου 61-63 – Μαρούσι, τηλ: 210- 8059920
 (για το Γραφείο Διαμεσολάβησης) 
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα των φορέων.
 Δημοσιότητα
Οι Πίνακες καθώς και Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής και μη Αποδοχής Θέσεων είναι αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  των φορέων: ΠΟΡΕΙΑ ( http://www.poreia.org/ ), I.A.A ( http://www.iaath.gr/ ), Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (http://www.epapsy.gr/ ) καθώς και του Δήμου Χαλανδρίου (http://www.halandri.gr/ ).
Η ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης αρχίζει την  12/02/2013 και λήγει την 15/02/2013

Ημερομηνία, 12/02/2013
ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ι.Α.Α.,
π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Α.Ψ.Υ.,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ 
                                                                                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου